วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,620 The perpetual challenge of infectious diseases

Review Article
200th Anniversary Article
N Engl J Med   February 2, 2012

ท่ามกลางความท้าทายมากมายทางด้านสุขภาพ โรคติดเชื้อยังคงเป็นโรคที่มีความสามารถที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษย์ การระบาดเป็นวงกว้างและโรคระบาดในท้องถิ่นมีลักษณะคล้ายกับอิทธิพลจากผลของสงครามที่กำหนดชะตาชีวิตของประเทศ และมีผลกระทบต่อความเจริญทางด้านของอารยธรรม ทำให้โรคติดเชื้อเป็นเสมือนนักแสดงที่น่าสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เป็นเวลา 200 ปีแล้วที่วารสารได้มีการบันทึกเกี่ยวกับภูมิหลังของมนุษย์ โดยมีจำนวนเป็นหลักพันของบทความที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีเพื่อความพยายามที่จะเข้าใจ, การรักษา, การควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าว
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Uniqueness of Infectious Diseases
Disease Emergence and Reemergence
Historical Perspectives and Current Status
Diagnosis and Characterization of Pathogens
Vaccine Development
Treatment
Public Health Achievements
New Vistas
The Perpetual Challenge
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1108296

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น