วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1,647 ข้อควรทราบเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับบาดแผลงูกัด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด
1.ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือทันที ใช้ผ้าพันแผลหรือผ้าพันเคล็ดชนิดยืดหยุ่นได้ เริ่มพันจากรอยแผลถูกกัดแล้วพันต่อไปจนถึงข้อต่อ หรือสูงเหนือบาดแผลให้มากที่สุด 
2.หาไม้กระดานหรือวัสดุที่มีความแข็งมาดาม แล้วพันด้วยผ้าพันแผลทับอีกครั้ง เพื่อให้อวัยวะส่วนที่ถูกกัดเคลื่อนไหวน้อยที่สุด 
3.นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา
สิ่งที่ไม่ควรกระทำกับบาดแผลงูกัด 
1.ไม่ควรใช้ไฟจี้ หรือมีดกรีดบาดแผล เพราะจะทำให้แพทย์วินิจฉัยผิดพลาด
2.ไม่ควรใช้การขันชะเนาะ เพราะอาจทำให้อวัยวะขาดเลือดได้
3.ไม่ควรใช้ปากดูดแผล
4.ไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มสุร
5.ไม่ควรให้ยากระตุ้นหัวใจ มอร์ฟีน ยาระเหย หรือยาแก้แพ้ต่างๆ เพราะจะทำให้สับสนถึงอาการของพิษงูทางระบบประสาท
6.ในรายที่มีอาการปวดบาดแผลมาก แนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอล เพื่อระงับอาการปวดได้ 

Ref: http://www.saovabha.com/Flipbook/pdf/JAN08.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น