วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,887 Diabetic nephropathy--the family physician's role

บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับโรคไตจากโรคเบาหวาน
American Family Physician
May 1 2012 Vol. 85 No. 9
เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย โรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 44 ของผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ในปี 2008
โรคไตจากโรคเบาหวาน หรือ diabetic nephropathy ซึ่งอาจเรียกว่า diabetic kidney disease
มีสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับหลอดเลือดขนาดใหญ่ (macrovascular) อย่างมีนัยสำคัญและเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตวายในสหรัฐอเมริกา
Diabetic nephropathy มักจะปรากฏหลังจาก 10 ปีของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 แต่อาจจะพบตั้งแต่เริ่มให้การวินิจฉัยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การคัดกรองสำหรับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (microalbuminuria) ควรจะเริ่มต้นที่ 5 ปีหลังจากการวินิจฉัยของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และเมื่อให้การวินิจฉัยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การตรวจคัดกรองไมโครอัลบูมินในปัสสาวะและอัตราส่วนของ albumin / creatinine ณ. เวลาใดๆ เพื่อการระบุระยะแรกของโรคผลบวกสองในสามครั้งของการทดสอบ (30 ถึง 300 mg ของอัลบูมิน/กรัมของ creatinine) ในช่วงเวลา 6 เดือนจะเข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตจากโรคเบาหวาน
เนื่องจากdiabetic nephropathy อาจจะแสดงออกโดยการลดลงของอัตราการกรองของไตหรือการเพิ่มขึ้นของระดับ creatinine ในซีรั่ม การทดสอบเหล่านี้ควรจะรวมอยู่ในการตรวจประจำปี วิธีในการป้องกันรวมถึงการใช้ ACEI หรือ ARB ในผู้ที่มีความดันปกติ
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการใช้ ACEI หรือ ARB เพื่อการควบคุมความดันโลหิตจะชะลอการดำเนินของโรคไตจากเบาหวานโรคเบาหวาน แต่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการควบคุมความดันโลหิตอย่างเข้มงวดมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบมากขึ้น อาหารโปรตีนต่ำยังอาจลดผลลัพท์ที่เกิดกับไตและการเสียชีวิตในผู้ที่เป็นโรคไตจากโรคเบาหวาน

Ref: http://www.aafp.org/afp/2012/0501/p883.html

1 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุญาต คุณมานิตย์ ลบข้อความนะครับ เพราะเนื้อหาไม่ตรงกลับหัวข้อเรื่อง และเป็นลิ้งค์ที่เชื่อมไปถึงการโฆษณา

    ตอบลบ