วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,883 แนวทางการปฏิบัติงาน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อแอนทิโรไวรัส 71 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข


โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาประกอบไปด้วย
- บทนำ
- โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mount Disease)
- การติดเชื้อแอนทิโรไวรัส 71
- แนวทางการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับเชื้อไวรัสแอนทิโร 71
- มาตรการป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อแอนทิโรไวรัส 71
- ภาคผนวก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น