วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,881 Deciding between two therapies for dyspnea in malignant pleural effusions


Journal watch
การตัดสินใจในการเลือกการรักษาภาวะน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็ง
ภาวะน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็ง (malignant pleural effusion) สามารถทำให้เกิดอาการเหนื่อยและมีอาการเจ็บหน้าอก การรักษาแบบดั้งเดิมโดยการระบายน้ำออกและทำการปิดช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มปอด ( pleurodesis) แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้การใช้สายขนาดเล็กใส่เข้าไปในเยื่อหุ้มปอดได้รับการทำเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจนถึงขั้นตอนการทำว่าจะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นอย่างไร
ในการศึกษานี้มีผู้ป่วย 106 คนที่รับการรักษาจากหลายๆ สถาบันในอังกฤษที่มีภาวะน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็ง ได้รับการสุ่มเพื่อให้การรักษาโดย pleurodesis ด้วย talc หรือการใส่สายในช่วง 42 วันแรก  ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีอาการเหนื่อยที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคล้ายๆ กัน, ที่เวลา 6 เดือน กลุ่มที่ใส่สาย มีคะแนนของอาการเหนื่อยดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (มีความแตกต่างกัน 14-มม.จาก 100 มม. visual analog scale) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเพียง 54 ราย ซึ่งรวมเข้าอยู่ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ เนื่องจากเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเสียชีวิต
ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีอาการเจ็บหน้าอกดีขึ้นเล็กน้อยคล้ายกัน และมีคะแนนคุณภาพชีวิตที่คล้ายกัน ภาวะแทรกซ้อนหลักคือการติดเชื้อหรือการอุดตันของสาย โดยพบมากกว่าในกลุ่มที่ใส่สาย (40% เทียบกับ13%) ณ. ที่ 1 ปี, ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย pleurodesis มีค่ามัธยฐานของการอยู่ในโรงพยาบาล 4.5 วันเมื่อเทียบกับ 1 วันสำหรับผู้ใส่สาย
ในหัวข้อความเห็นได้กล่าวไว้ว่า ยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนว่าการรักษาแบบใดดีกว่ากันจากการศึกษาครั้งนี้ - วิธีการทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพที่ทำให้อาการเหนื่อยดีขึ้นการเลือกการรักษาภาวะน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็งควรใช้ความชอบและความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นแนวทางถ้าการอยู่ที่บ้านมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยการใส่สายเข้าเยื่อหุ้มปอดอาจเป็นทางเลือกที่ดีแม้จะมีความเสี่ยงสูงสำหรับการติดเชื้อในภายหลังหรือการอุดตันซึ่งควรจะบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยในระหว่างการให้คำปรึกษาการเลือกการรักษา

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/628/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น