วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,911 Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms

Clinical pratice
N Engl J Med   July 19, 2012


Key clinical points
-อาการของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง รวมถึงอาการอุดกั้น (เช่น ปัสสาวะไม่ออก-ลำบากต้องเบ่งและปัสสาวะไม่พุ่ง) และอาการที่เกิดจากการกักเก็บปัสสาวะของกระเพาะปัสสาวะ (เช่นปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะกลางคืน)
- เกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายที่อายุ 60 ปีและเพิ่มขึ้นตามอายุ
-การติดตามอาการเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง
-สำหรับผู้ชายที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง อาการซึ่งรบกวนก่อให้เกิดความรำคาญหรือทั้งสอง ซึ่งทั้งประโยชน์และความเสี่ยงของยาควรจะมีการอภิปราย
-ยาที่เป็นทางเลือก ได้แก่ α-adrenergic receptor-Blocker, 5α-reductase inhibitor (ถ้ามีหลักฐานของต่อมลูกหมากที่โตขึ้นหรือระดับ PSA มากกว่า 1.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) phosphodiesterase-5 inhibitor หรือยา antimuscarinic ซึ่งสามยาแรกได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพและสามารถเป็นใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาได้
-การใช้ยาร่วมกันในการรักษา โดยใช้ alpha-blocker และ 5α-reductase inhibitor ได้ผลดีกว่ายาเดี่ยวตัวใดตัวหนึ่ง แต่มีผลข้างเคียงมากขึ้น
-นอกจากนั้นการรักษาด้วยยา antimuscarinic อาจมีประโยชน์ในคนที่มีอาการทางคลินิกของการกักเก็บปัสสาวะอย่างเด่นชัด ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วย alpha-blocker เพียงอย่างเดียว

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1106637

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น