วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,922 Tuberculosis in children

Review article
Current concepts
N Engl J Med   July 26, 2012

การดำเนินการอย่างกว้างขวางของกลยุทธ์การรักษาวัณโรคภายใต้การสังเกตโดยตรง (directly observed treatment short course, DOTS) ในช่วงปี 1990 ส่งผลให้การควบคุมวัณโรคระดับโลกดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพได้ถูกจำกัดในพื้นที่ซึ่งมีความยากจนและมีการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) หรือการมีวัณโรคที่ดื้อยา และการเน้นการย้อมหาเชื้อจากเสมหะซึ่งให้ผลบวกเป็นเกณฑ์การวินิจฉัย ทำให้เกิดการตัดเด็กส่วนใหญ่ออกจากการดูแล (โดยเฉพาะกรณีที่เชื้อน้อยและเด็กซึ่งไม่สามารถบ้วนนเสมหะได้)
วัณโรคยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตซึ่งมักไม่ได้ตะหนักถึงในเด็กที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งวัณโรคเป็นโรคประจำถิ่น การให้การบริการในพื้นที่นี้จึงถูกขัดขวางเนื่องจากการขาดกลยุทธ์ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
บทความนี้จะนำเสนอภาพรวมโดยสรุปของหลักการพื้นฐาน, สิ่งที่ยังไม่เป็นที่สรุปชัดเจนในปัจจุบันและความก้าวหน้าล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่เป็นวัณโรคโดยเน้นโรคที่อยู่ในช่องอก
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Disease Burden and Recent Epidemiologic Shifts
Natural History of Disease
Approaches to Diagnosis
  Clinical Evaluation
  Imaging Studies
  Laboratory Studies
Principles of Disease Management
Prevention and Control
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1008049

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น