วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,902 Causes and evaluation of chronic dyspnea

American Family Physician
July 15 2012 Vol. 86 No. 2

ภาวะหายใจเหนื่อยเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดจาก โรคหอบหืด โรคหัวใจล้มเหลวและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคของเนื้อเยื่อปอด โรคปอดอักเสบหรือความผิดปกติทางด้านจิตใจ สาเหตุของอาการหายใจเหนื่อยที่เกิดจากการมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องพบได้ในประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วย
ลักษณะทางคลินิกเพียงอย่างเดียวมีความเพียงพอที่จะให้การวินิจฉัย 66 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย การบรรยายถึงความรู้สึกของอาการหายใจเหนื่อยอาจจะเป็นประโยชน์ซึ่งช่วยในการวินิจฉัย แต่อาการที่เกี่ยวข้องและปัจจัยเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ การสัมผัสสารเคมีและการใช้ยาควรได้รับการพิจารณาร่วมด้วย
สิ่งที่พบจากการตรวจ (เช่นการโป่งของหลอดเลือดดำที่คอ การลดลงของเสียงลมหายใจหรือหายใจมีเสียงวี้ด เสียงการเสียดสีกันของเยื่อหุ้มปอด, การมีนิ้วปุ้ม) อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย การส่งตรวจในเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีอาการหายใจเหนื่อยเรื้อรังได้แก่ การถ่ายภาพรังสีทรวงอก, คลื่นหัวใจ, สไปโรเมตรีย์, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจเกี่ยวกับเมตาโบลิคขั้นพื้นฐาน
การวัดระดับของสมอง brain natriuretic peptide อาจจะช่วยตัดภาวะหัวใจล้มเหลว และการตรวจ D-dimer อาจช่วยตัดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของเส้นเลือดในปอด การตรวจการทำงานของปอดสามารถอาจช่วยบอกถึงการมีถุงลมโป่งพองและโรคของเนื้อเยื่อในปอด การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของทรวงอกเป็นการตรวจทางด้านภาพถ่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวินิจฉัยสาเหตุที่สงสัยว่าจะเกิดจากโรคของปอด ในการที่จะวินิจฉัยความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงหรือโรคของเนื้อเยื่อในปอดบางอย่างการสวนหัวใจด้านขวาหรือการส่องกล้องหลอดลมอาจมีความจำเป็น

Ref: http://www.aafp.org/afp/2012/0715/p173.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น