วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,896 ความแตกต่างของ MRI ระหว่าง normal pressure hydrocephalus (NPH) กับ Alzheimer’s disease

สืบเนื่องจากกระทู้ 1,895 ในด้านภาพถ่ายรังสีจะพบว่าจะต้องมีการแยกระหว่าง normal pressure hydrocephalus (NPH) กับ Alzheimer’s disease ดังนี้
-การถ่ายภาพทางรังสีเป็นสิ่งจำเป็นในผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงของ NPH เพื่อยืนยันว่าไม่มีลือดออกในชั้น subdural, การติดเชื้อ, เนื้องอก หรือความผิดปกติอื่น ๆ ทางด้านโครงสร้าง
-เมื่อเทียบกับในผู้ป่วยปกติ ภาพ MRI ของผู้ป่วย NPH จะพบการมีการขยายใหญ่ของช่องว่างในสมองแต่พบว่าเนื้อสมองไม่ได้รับความเสียหาย ปริมาตรเนื้อสมองโดยรวมและรวมถึงเนื้อสมองที่บริเวณ medial temporal lobe จะยังปกติ
-ส่วนใน Alzheimer’s disease ที่พบว่ามีการขยายใหญ่ของช่องว่างในสมองร่วมกับการสูญเสียเนื้อสมอง โดยเฉพาะมักพบว่ามีจุดของการสูญเสียของเนื้อสมองที่บริเวณฮิปโปแคมปัส (hippocampus) แม้ว่า third ventricle จะกว้างกว่าในคนปกติแต่ไม่กว้างเท่าใน NPH มีการเพิ่มขึ้นของ white rippling รอบๆ ขอบของเนื่อสมองส่วน cortex ซึ่งหมายถึงการมีปริมาณน้ำไขสันหลังเพิ่มขึ้นใน subarachnoid space รอบๆ เนื้อสมองที่ฝ่อเหี่ยว  ปริมาตรของเนื้อเยื่อสมองจะลดลงอย่างมาก

อ่านต่อและดูรูปประกอบ: http://www.aafp.org/afp/2004/0915/p1071.html

2 ความคิดเห็น:

 1. NPH;
  - Ventricles and Sylvian fissures symmetrically dilated out of proportion to sulcal enlargement, with normal hippocampus
  - Increased CSF displacement through aqueduct
  - MRS shows lactate peak

  Alzheimer dementia
  - Large parahippocampal fissures, small hippocampi,
  sulcal enlargement

  ตอบลบ