วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,934 แนวทางการรักษาและการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขสำหรับโรคมือ เท้า ปาก

Guide to clinical management and public health response for hand, foot and mouth disease (HFMD)
โดย WHO และ The Regional Emerging Diseases Intervention (REDI) Center 
เนื้อหาประกอบด้วย
Section 1: Epidemiology
Section 2: Virology
Section 3: Laboratory Diagnosis
Section 4: Pathogenesis in EV71 Infection
Section 5: Clinical Features and Case Management
Section 6: Prevention and Control Measures
Appendix 1 : Summary of epidemiologic findings of HFMD from
surveillance data in Western Pacific Region (since 1997)
Appendix 2 : Benefits and limitations
of specific prevention and control measures

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น