วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,899 ภาวะอัมบูบินในเลือดสูง (hyperalbuminemia)

จากการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลพบว่ามีผู้ที่มีภาวะอัมบูบินในเลือดสูง (โดยไม่มีอาการผิดปกติอะไรยกเว้นว่าเป็นคนที่ผอมค่อนข้างมากอยู่เดิมแล้ว) จึงสืบค้นข้อมูลเพิ่ม ซึ่งมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้น้อยแต่พอมีดังนี้ครับ
ระดับอัลบูมินในเลือดสูงที่เรียกว่า hyperalbuminemia ในทางการแพทย์พบว่ามีความผิดปกติต่างๆที่อาจทำให้เกิดซึ่งได้แก่วัณโรค ตับอักเสบ เอชไอวี ซึ่งภาวะต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ก่อให้เกิดระดับโปรตีนในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น
ผู้ที่มีภาวะการอักเสบเรื้อรัง ติดเชื้อรุนแรง ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงผู้บวมผิดปกติ มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง โรคขาดสารอาหาร โรคตับและโรคไต
โดยอาจจะพบได้ภาวะต่างที่ก่อให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำ ในกรณีที่ขาดน้ำรุนแรงหรือเรื้อรังจะพบว่าระดับโปรตีนในเลือดสูง ภาวะอื่น ๆ ได้แก่ ความผิดปกติแต่กำเนิด การที่ร่างกายไม่สามารถนำโปรตีนในเลือดไปใช้ประโยชน์ หัวใจล้มเหลว การมีกลูโคคอติคอยด์มากเกินไปเนื่องการใช้ยาคอร์ติโซนที่มากเกินไป การผลิตคอร์ติซอลโดยต่อมหมวกไตมากเกินไป หรือเนื้องอกภายในร่างกายที่ผลิตสารคล้ายคอร์ติซอลในร่างกาย และบางอ้างอิงกล่าวถึงว่าอาจเกิดจากการบริโภคอาหารโปรตีนที่มากเกินไปด้วย

Ref: http://www.buzzle.com/articles/high-albumin-levels.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_serum_albumin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น