วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,897 Management of opioid analgesic overdose


Review article
Drug therapy
N Engl J Med   20July 12, 2012

ยาแก้ปวดโอปิออยด์เกินขนาดเป็นภาวะที่ป้องกันได้และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการสั่งการรักษาในเวชปฏิบัติ ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอของผู้ป่วยในด้านความเสี่ยงของการใช้ยาในทางที่ผิด, ข้อผิดพลาดในการบริหารยาและการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ไม่ถูกต้อง
สามคุณสมบัติที่สำคัญเพื่อความเข้าความใจเกี่ยวกับความเป็นพิษของยาแก้ปวดโอปิออยด์ ได้แก่
ประการแรก ยาเกินขนาดสามารถเป็นพิษมีอันตรายถึงชีวิตโดยมีผลต่ออวัยวะในหลายระบบ ประการที่สอง คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาตามปกติมักจะถูกขัดขวางในระหว่างการให้ยาเกินขนาดและสามารถเกิดพิษได้อย่างยาวนานมากกว่าที่คาดคิด ประการที่สาม ระยะเวลาของการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสูตรยาและการที่ไม่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำไปสู่​​การตัดสินใจการรักษาที่ไม่เหมาะสมทำให้บางครั้งเกิดผลร้ายแรง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Epidemiology of Overdose
Pathophysiology of Opioid Analgesics
Toxicokinetics of Opioid Analgesics
Clinical Manifestations of Overdose
Diagnosis of Overdose
Management of Overdose
Considerations in Special Populations
Pitfalls of Overdose Management
Prevention of Overdose
Summary
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น