วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,935 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ตุุลาคม 2554

ลิ้งค์ดาวน์โลด http://thaincd.com/document/hot%20news/edit-drowning-12-10-11.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น