วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,929 การวินิจฉัยและรักษา Basal cell และ squamous cell carcinoma

American Family Physician
July 15 2012 Vol. 86 No. 2

แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวมีการตรวจหา รักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งผิวหนังเป็นประจำ โรคมะเร็งผิวหนังชนิด nonmelanoma ซึ่งครอบคลุมถึง basal cell และ squamous cell carcinoma ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา การสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตบี เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิด basal cell และ squamous cell carcinoma การใช้ tanning bed มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของ basal cell carcinoma  1.5 เท่า และการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง squamous cell carcinoma 2.5 เท่า
การคัดกรองเป็นประจำสำหรับโรคมะเร็งผิวหนังยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน โดย U.S. Preventive Services Task Force ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำหรือคัดค้านการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง
Basal cell carcinoma ส่วนใหญ่มีลักษณะสีขาวไข่มุก ผื่นนูนรูปโดมโดยมี telangiectatic อยู่ที่ผิวด้านบน
Squamous cell carcinoma ส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง เรียบหรือเป็นผื่นนูนมีลักษณะผิวหนังที่หนาตัวขึ้น (hyperkeratotic ) หรือเป็นลักษณะปื้นหนา (plaque) โดยมักมีแผลเปื่อยตรงกลาง
การสุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อเบื่องต้นเพื่อการวินิจฉัยเกี่ยวกับเทคนิคการโกนหากแผลถูกยกขึ้น, หรือ 2 - 4-มม. ของ punch biopsy ของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังส่วนใหญ่
การผ่าตัดแบบ Mohs micrographic มีอัตราการเกิดซ้ำต่ำที่สุดในการรักษา แต่ควรพิจารณาสำหรับเนื้องอกขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงสูง ส่วนเนื้องอกที่เล็กกว่า มีความเสี่ยงน้อยกว่าอาจจะรักษาด้วยการผ่าตัดเอาออก โดยทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้า (electrodesiccation) และการขูดออกหรือการใช้ความเย็น
การใช้ยาเฉพาะที่ imiquimod และ fluorouracil ยังมีประสิทธิภาพแต่ได้รับการสนับสนุนในการรักษาน้อยกว่า แม้ว่าจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการติดตามผลหลังจากที่ดัชนีมะเร็งผิวหนัง nonmelanoma การติดตามสำหรับการกลับมาอีกเป็นสิ่งรอบคอบเพราะความเสี่ยงของโรคมะเร็งผิวหนังที่ตามมาคือร้อยละ 35 ที่สามปีและร้อยละ 50 ที่ห้าปี

อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2012/0715/p161.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น