วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,928 แนวทางการปฏิบัติ การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Aeromedical Transportation Guideline)

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ มิติใหม่ของการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย (EMS Sky Doctor in Thailand)
บทที่ 2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขอใช้อากาศยาน 13และปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Criteria for Aeromedical Transportation)
บทที่ 3 เอกสารที่จำเป็นสำหรับการส่งต่อผู้ป่วย (Inflight Documentation)
บทที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านการบิน ที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (Physiology of Patient Movement)
บทที่ 5 แนวทางการประเมินผู้ป่วยก่อนเดินทางโดยอากาศยาน (Preflight Assessment)
บทที่ 6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะลำเลียงทางอากาศ (Inflight Medical Care)
บทที่ 7 อากาศยานและนิรภัยการบิน (Aircraft and Flight Safety)
บทที่ 8 การปฏิบัติงานกับเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Safety)ที่มา http://www.emit.go.th/main/upload/file/25550314040335.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น