วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,906 Acute sciatica

Acute sciatica เป็นลักษณะของอาการปวดหลังส่วนล่างเนื่องจากมีความเสียหายหรือการทำลายของรากประสาท ( radiculopathy) โดยการปวดจะร้าวลงไปถึงใต้ต่อเข่าและอาการอาจยาวนานถึง 6 สัปดาห์ sciatica เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีสาเหตุได้หลากหลายได้แก่ disk herniation, lumbar spinal stenosis, facet joint osteoarthritis หรือ arthropathies อื่นๆ, spinal cord infection, spinal cord tumor, หรือ spondylolisthesis
หลักฐานคำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาอาการปวดหลังเฉียบพลันมีความแตกต่างกันจากภาวะ acute sciatica บ้าง ซึ่งการรักษาแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่ การไม่ใช้ยา, การใช้ยา และการรักษาด้วยการผ่าตัด
ประวัติของลักษณะทางคลินิกและการตรวจร่างกายอย่างละเอียดในกรณีที่ซึ่งสงสัย sciatica เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการแยกภาวะที่เร่งด่วนเช่น cauda equina syndrome โรคติดเชื้อ หรือมะเร็ง และเพื่อการพิจารณาความจำเป็นในการส่งตรวจเพิ่มเพื่อการวินิจฉัย
หลังจากช่วงเฉียบพลัน ควรเน้นย้ำเกี่ยวกับกิจกรรม การออกกำลังกายหลัง เทคนิคเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม การศึกษาการยศาสตร์ (ergonomics education) และการติดตามทางคลินิกที่ใกล้ชิด การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลตนเองและการสร้างความคาดหวังที่เหมาะสมมักจะเพิ่มการยอมรับต่อการรักษาและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย

Ref: http://www.aafp.org/afp/2007/0101/p99.html

Sciatica เป็นคำที่ใช้บรรยายอาการปวดขาโดยอาจมีลักษณะเจ็บเสียวแปลบ ชา หรืออ่นแรงโดยกำเนิดจากบริเวณหลังส่วนล่างและผ่านมาตามสะโพกลงขาโดยผ่านทางเส้นประสาท sciatic

Ref: http://www.spine-health.com/conditions/sciatica/what-you-need-know-about-sciatica

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น