วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,875 Evaluation and management of galactorrhea

American Family Physician
June 1 2012 Vol. 85 No. 11

ภาวะมีน้ำนมไหล (galactorrhea) มักมีสาเหตุมาจากการมีภาวะโพรแลกตินในเลือดสูง (hyperprolactinemia) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการไม่มีประจำเดือน (amenorrhea) ภาวะโพรแลกตินในเลือดสูงส่วนใหญ่มักจะถูกชักนำโดยยาหรือการสัมพันธ์กับเนื้องอกชนิดไม่ร้าย (adenomas) ของต่อมใต้สมอง หรือรอยโรคของ sellar หรือ suprasellar อื่น ๆ
สาเหตุที่พบน้อยของภาวะมีน้ำนมไหลได้แก่ hypothyroidism, renal insufficiency, pregnancy และ nipple stimulation หลังจากที่พยาธิสภาพของหัวนมที่ก่อให้เกิดการหลั่งน้ำนมได้ถูกตัดออก (ได้รับการตรวจแล้วว่าไม่มีโรคเฉพาะที่เต้านมหรือหัวนม) ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำนมไหลควรประเมินโดยการวัดจากระดับโพรแลกตินในเลือด ซึ่งผู้ที่มีภาวะโพรแลกตินสูงควรจะมีการตรวจเพื่อตัดภาวะตั้งครรภ์ และประเมินไทรอยด์และการทำงานของไต
การตรวจ MRI ควรจะทำในกรณีที่ไม่พบสาเหตุอื่น ๆ ของภาวะโพรแลกตินในเลือดสูง ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกชนิดไม่ร้ายของต่อมของต่อมใต้สมองที่สร้างฮอร์โมนโปรแลกติน (prolactinomas) มักจะได้รับการรักษาโดย dopamine agonists (bromocriptine หรือ cabergoline) การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสีน้อยมากที่จะต้องใช้
ยาที่ก่อให้เกิดภาวะโพรแลกตินในกระแสโลหิตสูงควรจะหยุดหรือให้ยาที่คล้ายกันแทนแต่มีแนวโน้ม
ต่ำในการก่อให้เกิดภาวะโพรแลกตินในเลือดสูง ผู้ป่วยที่มีโพรแลกตินในเลือดปกติโดยไม่มีสาเหตุ,
และภาวะมีน้ำนมไหลชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ป่วย เราสามารถให้คำปรึกษาให้ความมั่นใจและไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ถ้าก่อให้เกิดการรบกวนมักจะตอบสนองต่อ dopamine agonist ขนาดต่ำระยะสั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น