วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,879 2011 ACCF/AHA/HRS focused update on the management of patients with atrial fibrillation (updating the 2006 Guideline)

A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines


แนวทางที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยนี้ได้มุ่งเน้นในหลายส่วนของของมูลใหม่ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย AF มีทั้งคำแนะนำที่เข้มงวดและผ่อนผันในการควบคุมอัตราการเต้นหัวใจ การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด การใช้ dronedarone


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น