วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,916 Jackson’s law หรือ law of cerebral dissolution ที่นำมาประยุกต์ใช้กับภาวะสมองเสื่อม

ประสาทแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านโรคลมชักชื่อ John Hughlings Jackson ได้ค้นพบ Jackson’s law หรือ Law of cerebral dissolution ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่า เมื่อเกิดความเสียหายด้วยสาเหตุใดๆ ต่อสมองพบว่าการสูญเสียของการทำงานทางของสมองส่วนซีรีบรัลจะเกิดการย้อนรอยเดิมกลับตามลำดับของวิวัฒนาการของการเจริญของสมอง ซึ่งการทำงานของสมองที่พัฒนาในระยะหลังจะเสียหรือมีการถดถอยก่อนการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นในระยะแรกหรือมีมาแต่กำเนิด (primitive brain function) โดยการเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการวิวัฒนาการย้อนกลับนี้อาจเรียกว่า dissolution
ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยผู้ป่วยจะถอยหลังกลับไปเป็นด็กใหม่อีกครั้ง ในทุกๆ ด้านของการทำงานของสมอง ทั้งในด้านความจำ การตัดสินใจ พฤติกรรม อารมณ์ การพูด การทรงตัว การเคลื่อนไหวต่างๆ และการควบคุมการขับถ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น