วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,877 Pelvic inflammatory disease

American Family Physician
April 15 2012 Vol. 85 No. 8

ภาวะอักเสบในอุ้งเชิงกราน (pelvic inflammatory disease) เป็นโรคติดเชื้อจากเชื้อหลายชนิดของระบบสืบพันธ์ส่วนบน มักเกิดกับผู้หญิงอายุน้อยวัยเจริญพันธุ์ การวินิจฉัยโรคโดยใช้ลักษณะทางคลินิก ยังไม่มีการตรวจเดี่ยวๆ หรือการศึกษาที่มีความไวหรือความจำเฉพาะเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยโดยสมบูรณ์ pelvic inflammatory disease ควรสงสัยในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงซึ่งมีอาการปวดอุ้งเชิงกรานหรือท้องน้อยที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ และผู้ที่มีอาการเจ็บเมื่อทำการเคลื่อนไหวของปากมดลูก, มดลูก, หรือ ปีกมดลูกในขณะทำก่รตรวจ, Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae เป็นเชื้อส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุ แต่อย่างไรก็ตามเชื้ออื่นก็อาจจะเป็นสาเหตุ ความครอบคลุมของโรคตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาจเสียชีวิตได้จากการเกิดฝีของท่อรังไข่และรังไข่ (tubo-ovarian abscess) ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาแบบ empirical ถึงแม้ว่าจะมีอาการไม่มาก
ผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถประสบความสำเร็จรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยการให้ cephalosporin ทางหลอดเลือดดำร่วมกับ doxycycline รับประทานโดยอาจจะร่วมกับ metronidazole ชนิดรับประทานหรือไม่ก็ได้ ความล่าช้าในการรักษาอาจนำไปสู่​​ผลที่รุนแรงรวมทั้งอาการปวดกระดูกเชิงกรานเรื้อรัง การตั้งครรภ์นอกมดลูกและภาวะมีบุตรยาก การรักษาในโรงพยาบาลและการให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นคำแนะนำถ้าผู้ป่วยตั้งครรภ์,มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี,ไม่ตอบสนองต่อยารับประทาน หรือเจ็บป่วยรุนแรง กลยุทธ์สำหรับการป้องกันโรคนี้รวมถึงการตรวจคัดกรองเป็นประจำสำหรับเชื้อ chlamydia และให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น