วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1,888 Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C

Original article
N Engl J Med  July 5, 2012
การประมาณการอัตราการกรองไต (glomerular filtration rate, GFR) ที่อยู่บนพื้นฐานของค่า creatinine ที่ใช้กันเป็นประจำ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่อาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่มากเกินไปของโรคไตเรื้อรัง Cystatin C เป็นทางเลือกที่จะบ่งบอกอัตราการกรองของไต โดย cystatin C ได้รับผลกระทบน้อยจากมวลกล้ามเนื้อและอาหารเมื่อเทียบกับ creatinine
โดยใช้ cross-sectional analyses เพื่อศึกษาการใช้สมการที่ใช้ cystatin C เพียงอย่างเดียวและร่วมกับการใช้ creatinine ในประชากรที่มีความหลากหลายเป็นจำนวนรวม 5,352 คนจาก 13 การศึกษา ซึ่งสมการนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วใน 1,119 คน จาก 5 การศึกษาที่แตกต่างกัน แต่อัตราการกรองไตที่ได้จากสมการที่ใช้ C cystatin แต่เพียงอย่างเดียวก็มิได้ถูกต้องมากกว่าสมการที่ใช้ creatinine
ในบทสรุปได้กล่าวไว้ว่า การรวมกันของสมการ creatinine และ cystatin C มีความถูกต้องดีกว่าสมการที่ใช้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด และอาจจะมีประโยชน์เป็นเครื่องมือเพื่อการยืนยันการมีโรคไตเรื้อรัง (การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนโดย National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1114248

เพิ่มเติม Cystatin C คือโปรตีนในเลือดที่ถูกกรองโดยไตและทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดการทำงานของไต Cystatin C ถูกผลิตอย่างต่อเนื่องจากเซลทุกประเภทที่มีนิวเคลียสในร่างกาย มีมวลโมเลกุลต่ำช่วยให้สามารถกรองได้อย่างอิสระโดย glomerular membrane ในไต
(ref: http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=39781)

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

    ตอบลบ
  2. ขอขอบคุณที่ติดตามเช่นกันครับ

    ตอบลบ