วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

621. Sensory examination

Sensory examination ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

Sensory Examination
การตรวจการรับความรู้สึกเป็นการตรวจเพื่อเปรียบเทียบสองด้านของร่างกาย รวมทั้งส่วนบนล่างของแขน-ขา หาตำแหน่งที่มีการสูญเสียการรับรู้ วิธีการได้แก่ ตรวจความสั่นสะเทียนโดยใช้ส้อมเสียงตรวจบริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า ข้อมือ ศอกและบริเวณไหปลาร้า การรับรู้สัมผัสเบาใช้นิ้วแตะผิวหนังทั้งสองข้างของแขน-ขา การรับรู้ตำแหน่งตรวจโดยให้ผู้ป่วยหลับตาแล้วให้ผู้ป่วยบอกตำแหน่งของข้อโดยตรวจที่ข้อนิ้วมือ นิ้วเท้า รวมทั้งส่วนอื่นของแขนขาที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติ ทดสอบความทู่แหลม ทดสอบความร้อนเย็น บริเวณ ไหล่ แขน นิ้วหัวแม่มือ นิ้วก้อย ด้านหน้าของต้นขา ตรงกลางและด้านข้างของน่อง นิ้วสุดท้ายของเท้า ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดความผิดปกติบ่อยๆ
สรุปคือต้องตรวจ Pin,Touch,Temp และVibration โดยตรวจที่
-แขนขาส่วบนซ้ายขวา
-แขนขาส่วนล่างซ้ายขวา
-ลำตัวส่วนบนซ้ายขวา
-ลำตัวส่วนล่างซ้ายขวา
-ใบหน้าซ้ายขวา

อ่านรายละเอียดรวมทั้งมีแบบบันทึกโดยละเอียดให้ศึกษาดูด้วย
http://www.nfra.net/fibromyalgia_neuro_exam.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น