วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

1,551. เหตุผลที่ไม่แนะนำให้ตรวจหา antibody ต่อเชื้อเอชไอวี ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 เดือน ในกรณีมารดาติดเชื้อเอชไอวี

ทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีจะมี antibody ต่อเชื้อเอชไอวีของมารดาส่งผ่านมาทางรก และ antibody ของมารดาจะค่อยๆ ลดลงในเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อที่อายุต่ำกว่า 12 เดือนไม่แนะนำให้ใช้วิธีการตรวจหา antibody ต่อเชื้อเอชไอวี โดยพบว่าร้อยละ 95 ของเด็กไม่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีผลการตรวจหา antibody เป็นลบเมื่อเด็กอายุได้ 12 เดือน หากตรวจantibody ยังเป็นบวกแนะนำให้ตรวจซ้ำเมื่อเด็กมีอายุ 18 เดือนแต่ปัจุบันควรรตรวจหาส่วนประกอบของไวรัสซึ่งสามารถวินิจฉัยการติดเชื้อในเด็กได้เร็วและแม่นยำขึ้นโดยการตรวจ proviral DNA ด้วยวิธี PCR อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป แต่อย่างก็ตามจำเป็นต้องได้รับการยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธีการตรวจหา antibody ตามแนวทางของผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุมากกว่า 18 เดือนเช่นกัน

Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น