วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

1,598 ความหมายของ lead in nervirapine (NVP)

Lead in nervirapine (NVP) หมายถึง การให้ NVP วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนจะเพิ่มเป็นวันละ 2 ครั้งตามขนาดมาตรฐานเพื่อลดผลข้างเคียง ที่พบได้บ่อยและรุนแรง ได้แก่ ผื่นแพ้ ซึ่งอาจจะรุนแรงถึง Steven Johnson Syndrome และตับอักเสบ ซึ่งอาจรุนแรงถึง hepatic failure ได้ โดยจะให้ผู้ป่วยกินยา GPOVIR-S 1 เม็ด ตอนเช้า และกินยา d4T และ 3TC แยกเม็ด ตอนเย็นห่างกันทุก 12 ชั่วโมง เช่น GPOVIR-S 08.00 น. d4T และ  3TC เวลา 20.00 น. แล้วแต่ความสะดวกของผู้ป่วยด้วย  ถ้าครบ 2 สัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดเป็น  GPOVIR-S ที่มี NVP  ทุก 12 ชั่วโมง ได้และเฝ้าระวังผลข้างเคียงดังกล่าวต่อ

อ่านรายละเอียดต่อ http://med.md.kku.ac.th/mdbtemplate/mytemplate/template.php?component=view_article&qid=438

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น