วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

1,609 แนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษ (Urticaria/Angioedema)

จัดทำโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย
เนื้อหาประกอบด้วย
นิยาม
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
แนวทางในการดูแลผู้ป่วย
แผนภูมิขั้นตอนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมพิษ
รักษาตามสาเหตุ
การรักษาด้วยยา
การรักษาอื่นๆ
การส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ
การพยากรณ์โรค
ภาคผนวก

  -การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้จากประวัติและการตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุผื่น
ลมพิษ เช่น

Link download : http://www.dst.or.th/files_news/Urticaria_Angioedema_2010.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น