วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

1,587. ความหมายของ Chronic kidney disease (CKD) และ End stage renal disease (ESRD)

Chronic kidney disease (CKD) หมายถึง 
1. การเสียหายของไตเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยอาจเป็นความผิดปกติของโครงสร้างหรือหน้าที่ ซึ่งจะมีการลดลงของอัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) หรือไม่ก็ได้ โดยการมีความเสียหายของไตอาจพิจารณาจาก ความผิดปกติด้านพยาธิสภาพ หรือความผิดปกติที่พบโดยการตรวจเลือด ปัสสาวะหรือการตรวจด้าน imaging
2. การที่มี GFR ต่ำกว่า 60 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ม2  เป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยจะมีความเสียหายต่อไตหรือไม่ก็ได้
End stage renal disease (ESRD) หมายถึง
การลดลงของการทำงานของไตแบบไม่คืนกลับ โดยมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการล้างไตหรือการปลูกถ่ายไต ESRD รวมถึงภาวะไตวายในระดับ 5 ตามการแบ่งของ National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative ซึ่งคือการที่มี GFR ต่ำกว่า 15 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ม2 หรือการที่มีความจำเป็นที่จะต้องล้างไตโดยไม่คำนึงถึงอัตราการกรองของไต

Ref: http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm
http://www.aafp.org/afp/2010/1215/p1512.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น