วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

1,607 ข้อควรทราบเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ไอเป็นเลือดรุนแรง

ผู้ป่วยที่ไอเป็นเลือดรุนแรง (massive hemoptysis) ที่มีอาการหอบเหนื่อยมาก มีปัญหาในการแลกเปลี่ยนก๊าชรุนแรง ระบบใหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เลือดยังออกมากต่อเนื่องควรให้การช่วยเหลือโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยใช้ endotracheal tube ที่มีขาดใหญ่ตั้งแต่เบอร์ 8 ขึ้นไป เพื่อสะดวกในการที่จะใช้กล้องส่องหลอดลม (bronchoscopy) ใส่ลงไปเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษา และการใส่ท่อช่วยหายใจยังเป็นการป้องกันเลือดใหลสู่ปอดจากการใหลล้นออกมา

Ref:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น