วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

1,590 Protein losing enteropathy

ผู้ป่วยหญิงมีอาการบวมเรื้อรัง รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ได้ดื่มสุรา ตรวจไม่พบสาเหตุ ผลตรวจโปรตีนในเลือด = 1.88 mg%, โปรตีนในปัสสาวะ trace, Cr. 0.66, ผล TFT ปกติ CXR: ปกติ จึงส่งตัวไปรักษาต่อ ผลการตรวจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น protein-losing enteropathy
Protein-losing enteropathy มีลักษณะการรั่วของโปรตีนจากพลาสมาเข้าไปทางเดินอาหารจึงเกิดการสูญเสียโปรตีน กลไกการเกิดได้แก่ การอุดตันของทางเดินน้ำเหลือง การมีรอยถลอก แผลเปื่อย หรือการเพิ่มการซึมผ่านของโปรตีนจากผนังด้านในของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งโปรตีนที่สูญเสียจะมีส่วนประกอบของ enterocytes, สารคัดหลั่งจากตับอ่อนและระบบทางเดินน้ำดี 
โดยปกติอัลบูมินจะมีการสลายตัวและสูญเสียออกทางระบบทางเดินอาหารประมาณ 2-15 % แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้รุนแรงจะสูญเสียมากกว่า 60 %ทำให้การสร้างไม่ทันจึงเกิดภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำ และอาจจะเป็นอาการแสดงของโรคอื่นก็ได้ด้วย
การตรวจวินิจฉัย เช่น radionuclide-labeled serum albumin โดยการให้สารเข้าไปทางหลอดเลือดดำ แล้วตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่ออกมาจากทางเดินอาหาร และยังมีการตรวจอื่น ๆ อีก การรักษาจะมุ่งเน้นไปทีการรักษาสาเหตุ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมตามลิ้งด่านล่างครับ


Ref: http://emedicine.medscape.com/article/182565-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น