วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

1,575. แนวทางการดูแลรักษาโรคน้ำกัดเท้าในภาวะอุทกภัย

เนื้อหาประกอบไปด้วย
-บทนำ
-ลักษณะทางคิลนิก
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การรักษาที่มาสถาบันโรคผิวหนัง
http://inderm.go.th/inderm_sai/images/flood-file.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น