วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

1,595. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการให้โปตัสเซียมชดเชยในภาวะ diabetic ketoacidosis

ร่างกายจะมีการขาดโปตัสเซียมประมาณ 3-5 mEq/น้ำหนักตัว 1 กก. ภาวะเลือดเป็นกรดจะเพิ่มระดับของโปตัสเซียม ส่วนการให้กลูโคสร่วมกับอินซูลินร่วมกับการให้สารน้ำทดแทนจะทำให้โปตัสเซียมเคลื่อนเข้าสู่เซลล์และมีการขับโปตัสเซียมออกทางปัสสาวะได้มากขึ้น จะทำให้ระดับโปตัสเซียมในเลือดลดลง ซึ่งก่อนที่จะให้การรักษาภาวะ DKA จะพบว่าระดับโปตัสเซียมมักจะปกติหรือสูงขึ้น เพื่อป้องการเกิดโปตัสเซียมต่ำ ควรจะเริ่มให้โปตัสเซียมทันที่ปัสสาวะออกดีและระดับโปตัสเซียมน้อยกว่า 5 mEq/L (บางแนวทางใช้ที่น้อยกว่า 5.5 mEq/L) โดยมักจะต้องให้ โปตัสเซียม 20 - 30 mEq (20 - 30 mmol) หรือบางแนวทางใช้ที่ 20 - 40 mEqในสารน้ำทุกให้ทุก 1 ลิตร  และควรให้อินซูลินเมื่อระดับโปตัสเซียมสูงกว่า  3.3 mEq/L.ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายหรือปัสสาวะออกน้อยควรงดการบริหารโปตัสเซียมไว้ก่อน หรือถ้าจำเป็นต้องบริหารโปตัสเซียม ควรให้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

Ref: http://www.aafp.org/afp/2005/0501/p1705.html
www.chatlert.worldmedic.com/docfile/dk.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น