วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

1,552. แนวทางการดูแลรักษาโรคไซนัสอักเสบในคนไทย

แนวทางการดูแลรักษาโรคไซนัสอักเสบในคนไทย
(Clinical practice guideline on the management of acute bacterial rhinosinusitis in thai)
เนื้อหาประกอบด้วย
-บทนำ
-การให้น้ำหนักของหลักฐานและระดับของคำแนะนำวิธีปฏิบัติ
-คำจำกัดความ
-พยาธิสรีรวิทยาของโรคไซนัสอักเสบ
-การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (ABRS)
-การถ่ายภาพถ่ายรังสีของไซนัส
-การถ่ายภาพไซนัสด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
-การตรวจพิเศษอื่นๆ
-การรักษา
  • การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
  • การรักษาด้วยยา Decongestants
  • Intranasal Corticosteroids
  • ยาอื่นๆ
  • การรักษาด้วยการผ่าตัดไซนัสและการผ่าตัดอื่นๆ
-การส่งผู้ป่วยต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
-แผนภูมิการวินิจฉัย ABRS
-แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย ABRS ในผู้ใหญ่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
-แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย ABRS ในเด็กที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
-ขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้ในเด็กเปรียบเทียบกับในผู้ใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น