วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

1,606 การจัดท่าผู้ป่วยที่ไอเป็นเลือด

การจัดท่าผู้ป่วยที่มีไอเป็นเลือดโดยเฉพาะที่มีเลือดออกมาก (massive hemoptysis) กระทำโดยการให้เอาข้างที่มีรอยโรคตะแคงลงด้านล่าง เช่นมีรอยโรคอยู่ด้านซ้ายและคิดว่าน่าจะมีเลือดออกจากรอยโรคนี้ ก็ให้เอียงเอาด้านซ้ายลงล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ปอดที่ดี (ข้างขวา) ซึ่งไม่มีเลือดออกเกิดมีเลือดเข้าไปซึ่งจะทำ
ให้เกิดปัญหาการแลกเปลี่ยนก็าช อันอาจเกิดก้อนเลือดอุดตันทางเดินหายใจ หรือเลือดเข้าไปอยู่ในถุงลม แต่ถ้าเป็นกับปอดด้านขวาก็ให้ทำสลับกัน

Ref: 
http://www.uptodate.com/contents/massive-hemoptysis-initial-management
http://medicine.ucsf.edu/education/resed/Chiefs_cover_sheets/hemoptysis1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น