วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

1,569. แนวทางเวชปฏิบัติภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (Clinical practice guideline for neuropathic pain)

จัดทำโดย สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น