วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

1,613 Lung mass -imaging

CXR ของ หญิง 71 ปี ฝึกสายตาว่าจาก CXR นี้จะมี mass like lesion ซ่อนอยู่ที่ตรงไหนครับ ?


ขอขอบคุณสำหรับควาเห็นครับ ถูกต้องนะครับ
จากภาพ CXR ในท่า PA พบว่ามีเงาลักษณะ คล้ายก้อนที่บริเวณ cardiophrenic angle ข้างซ้าย
จากภาพ CXR ในท่า lateral พบ mass like lesion อยู่ที่ตำแหน่งทางด้านหลัง (posterior)
ส่วนผล CT chest พบก้อนอยู่ที่ posterior segment of the left lower lobe ครับ


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1/2/55 14:17

    เห็นเป็น oval shape massเหนือdiaphram ข้างซ้ายในบริเวณ left ventricular area (จากgp)

    ตอบลบ
  2. ข้อ 1,613 และ 1,614 ขอเป็นเฉลยพรุ่งนี้นะครับ

    ตอบลบ