วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

1,573. Hidradenitis suppurativa

Clinical practice
N Engl J Med    January12, 2012  

เป็นโรคของการอักเสบที่เกิดซ้ำและเรื้อรัง เกิดกับผิวหนังและต่อมเหงื่อชนิด bears apocrine glands พบได้ประมาณ 1% ของประชากร มักได้รับการวินิจฉัยล่าได้และมักเข้าใจผิดกับการติดเชื้อ ถ้ารักษาโดยการ I&D มักเกิดซ้ำ มักเกิดหลังช่วงวัยรุ่น โดยจะมีลักษณะปวด ตำแหน่งลึกๆ มีลักษณะร่องรอยอักเสบ อาจเป็นตุ่มก้อน เป็นร่องลึกเป็นทาง หรืออาจเป็นฝีอักเสบ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบมีลักษณะแดงขึ้นมาร่วมกับมีอาการปวดมากขึ้น การเกิดเป็นหนองได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มักเกิดกับผู้หญิงช่วงก่อนประจำเดือนจะมา ซึ่งพยาธิวิทยาของการเกิดยังไม่ทราบชัดเจน ถ้าไม่รักษา ลักษณะแดงอักเสบจะดีขึ้นใน 7-10 วัน จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากสามารถดีขึ้นได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ได้แก่ tetracycline หรือร่วมกับ clindamycin และ rifampin ถ้าเป็นรุนแรง immunosuppressive agents เช่น การยับยั้ง tumor necrosis factor α ถึงแม้ว่าผลการศึกษาแบบ randomized trials จะไม่สอดคล้องตามนี้ ในกรณีดื้อต่อการรักษา การผ่าตัดเอาออกหรือการใช้ laser จะทำให้ตำแหน่งรอยโรคได้รับการแก้ไข 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Pathogenesis
Strategies and Evidence
   Evaluation
   Medical Management and Lifestyle Measures 
   Surgical Management
   Laser and Radiation Therapy
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information
Key Clinical Points

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น