วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

1,576. สัญญาณอันตราย (alarm symptoms) ในผู้ป่วย dyspepsia

สัญญาณอันตราย (alarm symptoms) ในผู้ป่วย dyspepsia ที่ควรได้รับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
1. กลืนลำบาก (dysphagia)
2. มีประวัติหรือหลักฐานว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหาร (evidence of gastrointestinal blood loss) เช่น มีประวัติอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็น melena
มีภาวะจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น
3. น้ำหนักลดโดยไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ (unexplained weight loss) เช่น ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนัก ไม่ได้เริ่มเป็นเบาหวาน ไม่ได้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น
4. อาเจียนต่อเนื่อง (Persistent vomiting)

Ref: http://www.gastrothai.net/files/12.Guideline%20dyspepsia%20and%20Helicobacter%20pylori%202010.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น