วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

1,557. A tale of coronary artery disease and myocardial infarction

Review article
200th anniversary article
N Engl J Med  January 5, 2012

John Warren ได้เคยบรรยายเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกแบบที่เรียกว่า angina pectoris ในปี 1812  ซึ่งสัมพันธ์กับการสะสมของหินปูนในเส้นเลือดแดงโคโรนารี่ จนมาถึงความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันของพันธุกรรมและทางด้านโมเลกุลที่เป็นพื้นฐานของโรคเส้นเลือดแดงโคโรนารี่ จากการค้นพบ, นวัตกรรม และการรักษาที่ก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ของหลอดเลือดหัวใจและทางการแพทย์ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้เราได้ใช้โอกาสของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการผลักดันจากผลของการศึกษาทางระบาดวิทยาที่มีมากมายในการศึกษากลุ่มประชากรและการศึกษาแบบ randomized clinical trials ขนาดใหญ่ประเมินรากฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรักษา ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยด้านหลอดเลือดและหัวใจดีขึ้นโดยทั่วโลก
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The emergence of coronary artery disease
Coronary Risk Factors
Coronary Care Units
Physiology, Cardiac Catheterization, Angioplasty, and Surgery
Modern Therapy
Unstable Angina and Non–ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Coronary Atherosclerosis
Genomics, Cell-Based Therapies, and Molecular Targeting — The Next FrontiersGlobal Cardiovascular DiseaseConclusionsSource Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น