วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

1,564. คู่มือการกวาดล้างโรคโปลิโอ

กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค


  1. คู่มือการกวาดล้างโรคโปลิโอ     
http://203.157.41.191/download/EPI/Poliobook-1.pdf
  2. การสอบสวนและควบคุมการระบาด  
http://203.157.41.191/download/EPI/Poliobook-2.pdf
  3. ภาคผนวก 
http://203.157.41.191/download/EPI/Poliobook-3.pdf
  4. แบบส่งตัวอย่างผู้ป่วยอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลั
http://203.157.41.191/download/EPI/Poliobook-4.pdf
  5. เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP
http://203.157.41.191/download/EPI/Poliobook-5.pdf
  6. หน้าปก
http://203.157.41.191/download/EPI/Poliobook.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น