วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

1,588. ข้อควรทราบเรื่อง isolated systolic hypertension

Isolated systolic hypertension เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไต และมีข้อมูลจำนวนมากที่พิสูจน์ให้เห็นว่าควรที่จะให้การดูแลรักษา ในผู้สูงอายุส่วนใหญ่การที่ความดันโลหิตตัวบนสูงขึ้นเพราะการลดลงของความยึดยุ่นของหลอดเลือดแดง
การประเมินผู้ป่วยโดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ชีวิตและวิเคระห์โดยใช้ข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น เพื่อหาความผิดปกติที่อาจจะมีผลต่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
การรักษาอาจจะเริ่มจากการให้ยาขับปัสสาวะกลุ่ม thiazide ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตและภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือดและถ้ามีโรคร่วมให้พิจารณาใช้ยาอื่น ๆ ดังนี้
-มีโรคไตเรื้อรังร่วมด้วยพิจารณาให้ACEI และ ARB
-ถ้ามีหัวใจล้มเหลวพิจารณาให้  ACEI, ARB, beta blocber, diuretic
-ภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพิจารณาให้  beta blocber, ACEI
-มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจพิจารณาให้  ACEI, ARB, beta blocber, CCB, diuretic
-เบาหวานพิจรณาให้  ACEI, ARB, beta blocber, CCB, diuretic
-ถ้ามีต่อมลูกหมากโตร่วมด้วยให้ α-1–receptor antagonist เป็นต้น
เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่อง isolated systolic hypertension ไว้แล้ว สามารถกับไปอ่านได้ตามลิ้งค์นี้ครับ http://www.phimaimedicine.org/2012/01/1588-isolated-systolic-hypertension.html


Ref: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcp071137

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น