วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

1599 Dose adjustment of acyclovir in chronic renal disease (CKD)

ผู้ป่วยหญิง 79 ปี underlying chronic renal disease, Cr 5.52 เป็นงูสวัดที่หลังและท้องด้านซ้าย ถ้าจะให้ acyclovir จะต้องลดขนาดของยาหรือไม่อย่างไร? ( ผู้ป่วยน้ำหนัก 46 กก.)

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

 ส่วนอ้างอิงที่น้อง GP ตอบมาเป็นดังนี้ (ซึ่งขึ้นอยู่กับอ้างอิง)
-ถ้า CrCl > 25 ml/min ไม่ต้องปรับขนาดยา
-ถ้า CrCl 10-25 ml/min ให้ขนาด 800mg ทุก 8 ชม.
-ถ้า CrCl < 10 ml/min ให้ขนาด 800mg ทุก 12 ชม.

และเมื่อคำนวน GFR โดยใช้สูตรของ Cockroft-Gault ได้เท่ากับ 6 ml/min/1.73m2 ดังนั้นให้พิจารณาปรับยาดังอ้างอิงครับ

Ref: http://www.globalrph.com/acyclovir_renal.htm

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26/1/55 20:33

  -acyclovir ถูกขจัดทางไตถ้าผู้ป่วยเป็นCKD จะต้องมีการปรับตามขนาดยาตาม Creatinine clearance ดังนี้
  -ถ้า CrCl > 25 ml/min ไม่ต้องปรับขนาดยา
  -ถ้า CrCl 10-25 ml/min ให้ขนาด 800mg ทุก 8 ชม.
  -ถ้า CrCl < 10 ml/min ให้ขนาด 800mg ทุก 12 ชม.
  -เคสนี้ คำนวณ CrCl ได้ประมาณ 6 ml/min จึงต้องปรับยาตามขนาดดังกล่าวครับ(จากGP)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27/1/55 14:38

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ