วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

1,591. Back of heel spur and plantar heel spur

ผู้ป่วยหญิง 58 ปี ปวดส้นเท้าขวามามากกว่า 1 เดือน ไม่มีประวัติบาดเจ็บมาก่อน กดเจ็บส้นเท้าขวา ไม่พบการอักเสบ ผลการตรวจเอ็กซเรย์ที่เท้าพบดังนี้ จะให้การวินิจฉัยอะไร และให้การรักษาอย่างไร?


ขอขอบคุณทุก ๆ ความเห็นครับ
จากภาพเอ็กซเรย์พบมี 
1. Back of heel spur คือ spur ที่จุดเกาะของ achilles tendon
2. Plantar heel spur (calcaneal spur) ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็น plantar fasciitis พบว่าประมาณ 70% จะมี  heel spur
(แต่กรณีนีผู้ป่วยน่าจะเจ็บจาการมี plantar heel spur หรือร่วมกับการมี plantar fasciitis)

การรักษาจะใช้วิธี conservative treatments ก่อน เช่น การพัก, splints, ประคบเย็น, exercise ans stretches,  shoe inserts, steroid injection, รับประทานยา และถ้าไม่ดีขึ้น ซึ่งมีส่วนน้อยที่ต้องพิจารณาผ่าตัด

Ref: 

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22/1/55 19:12

  จากfilm เห็นลักษณะ ostoephyte at posterior, inferior of calcaneal bone
  dx. calcaneal spur
  Tx. อาจจะ try Nsaid or intralesional corticosteriods ดูก่อน ถ้าไม่ improve คงแนะนำ surgery

  จากGP รอเฉลยอยู่นะครับ

  ตอบลบ
 2. ขอขอบคุณสำหรับความเห็น พรุ่งนี้จะเฉลยนะครับ

  ตอบลบ
 3. เคยปวดส้นจากน้ำหนักเยอะ มารอคำตอบค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ22/1/55 23:16

  ต้องถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ็บตรงส้นเท้าด้านล่างหรือด้านหลัง เพราะถ้าเป็นด้านล่าง อาจจะเป็น plantar fasciitis,ถ้าเป็นเจ็บด้านหลัง อาจจะเป็น Archillis tendinitis ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจาก calcaneal spur ที่กระตุ้นให้เกิด inflammationในตำ่แหน่งดังกล่าว,ส่วนspur ที่เจออาจจะพบเดี่ยวๆหรือร่วมกับ arthritisได้ครับ(เพิ่มเติมครับ GP)

  ตอบลบ
 5. เจ็บส้นเท้าด้านล่างครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ24/1/55 13:51

  ขอบคุณครับ จะรอติดตามเคสอื่นๆต่อไป

  ตอบลบ