วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

1,579. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันมาลาเรีย

การที่มาลาเรียมีปัญหาการดื้อยา ทำให้ไม่ค่อยมียาที่มีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงน้อยเพื่อใช้ในการป้องกัน  ยาที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันมาลาเรียได้ทุกชนิด ดังนั้นการใช้ยาป้องกันมาลาเรียต้องคำนึงถึงโอกาศที่จะเป็นมาลาเรียถ้าไม่รับประทานยาป้องกันกับอัตราเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของยา หลักการให้ยาป้องกันมาลาเรียต้องให้ยาก่อนเข้าเขตมาลาเรีย และกินตลอดระยะเวลาที่อยู่ในถิ่นนั้นและเมื่ออกมาแล้วต้องกินต่ออีก  4-6 สัปดาห์  และรีบตรวจเลือดเมื่อมีอาการไข้ หรืออาการอื่นที่สงสัยว่าอาจเป็นมาลาเรีย
ยาป้องกันมาลาเรียที่มีใช้ในปัจจุบันนี้ได้แก่
Chloroquine, Proguanil หรือ  pyrimethamine, Sulfadoxine-pyrimethamine (Fansidar),  Dapsone-pyrimethamine (Maloprim) 
ข้อควรจำคือยาทั้ง 4  ชนิดดังกล่าวไม่สามารถป้องกัน P. falciparum ที่ดื้อต่อคลอโรควินดังนั้นการใช้ยาดังกล่าวในพื้นที่ที่มีเชื้อดื้อต่อยาชนิดนี้เช่นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะใประเทศไทยจะไม่ได้ผล  การพิจารณาใช้ยาป้องกันมาลาเรียต้องคิดอย่างรอบคอบระหว่างโอกาสที่จะเป็นมาลาเรียกับการเสี่ยงต่อการรักษา
ในปัจจุบันยา mefloquine ขนาด 15 มก/กก  ให้ทุก  4 สัปดาห์  หรือ  doxycycline 100  มก  ให้ทุกวัน ใช้ป้องกัน P.falciparum ที่ดื้อต่อคลอโรควินได้ แต่  mefloquine  อย่างเดียวไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีแต่ยาผสมสำเร็จรูปร่วมกับ  Fansidar  เรียกว่า  Fansimef  
ซึ่งก็ใช้ป้องกันได้เช่นกัน  แต่องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้เอายา mefloquine หรือยาผสมของ mefloquine มาใช้ป้องกันโรคเนื่องจากจะทำให้เชื้อดื้อต่อ  mefloquine ได้ง่าย  ส่วนยา doxycycline ก็มีราคาค่อนข้างสูงและไม่ใช้ในหญิงมีครรภ์หรือเด็กอายุน้อยกว่า  7  ปี

Ref: 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น