วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

1,571. ระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ของ Morphine ในการบริหารยาแต่ละทาง

Morphine เป็น opioid ที่ใช้ในการลดปวดซึ่่งมีการกันใช้มาก สามารถให้ยาได้หลายทางอาจจะสงสัยว่า การบริหารยาแต่ละทางมีระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ต่างกันอย่างไร
-ทางหลอดเลือดดำ  5 - 20 นาที
-ทางกล้ามเนื้อ  20 - 60 นาที
-ทางใต้ผิวหนัง  20 - 60 นาที

Ref: http://www.pain-tasp.com/download/cpg/CPG%20Acute%20Pain.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น