วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

1,601 Fingolimod for multiple sclerosis

Clinical therapeutics
N Engl J Med  January 26, 2012   

Multiple sclerosis เป็นโรคที่มีการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางมีการแปรเปลี่ยนของลักษณะทางพันธุกรรมหลายอย่างร่วมกันกับโรคภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง มีผู้ป่วยประมาณ 400,000 คนในสหรัฐอเมริกา และ 2.5 ล้านคนทั่วโลก มีอุบัติการประมาณ 1 ต่อ 1,000 ในประชากรผิวขาว (อัตราของผู้หญิงต่อผู้ชาย มากกว่า 2:1) โดยส่วนใหญ่ของ multiple sclerosis (ประมาณ 85%) จะมีการกลับเป็นซ้ำหลังจากเริ่มมีอาการ (relapsing–remitting course) มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะมีการเพิ่มขึ้นและคงอยู่ของการไร้ความสามารถระหว่างที่มีอาการกำเริบเฉียบพลันและเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินที่มากขึ้นอีกครั้งของโรคภายใน 10 - 20 ปีหลังการวินิจฉัย
พบว่าความยืนยาวของชีวิตผู้ป่วยจะลดลง ในการศึกษาหนึ่ง (ในแคนาดา) ลดลง 4 - 7 ปี และอีกการศึกษา (ชาวเดนมาร์ก) ลดลง 10 - 20 ปี คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะมีผลกระทบอย่างมากเนื่องจากอาการทางร่างกาย รวมทั้งอ่อนเพลีย อาการปวด และความลำบากในการเคลื่อนไหว และปัญหากับหน้าที่ทางสังคมและมีผลต่ออารมณ์และจิตใจ ค่าใช้จ่ายของยาและการดูแลเพื่อให้การรักษาเป็นเรื่องที่สำคัญ เพียงเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ค่าใช้ง่ายประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ค่าเฉลี่ยในแต่ละปีทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงการขาดงานและการสูญเสียผลงานที่จะเกิดขึ้น) ต่อ 1 คนที่เป็นโรคนี้ ในปี 2004 คือ 47,215 เหรียญสหรัฐ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น