วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

1,577. ข้อควรทราบเรื่องการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้สูงอายุที่มีอาการของ dyspepsia

ผู้สูงอายุที่มีอาการของ dyspepsia เป็นครั้งแรก (new onset dyspepsia) และอาการไม่สัมพันธ์กับการรับประทานยาหรืออาหารใดๆ หรือเมื่อให้หยุดยาและหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการ dyspepsia แล้ว อาการไม่ดีขึ้นควรได้รับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น สำหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากอุบัติการณ์และความเหมาะสม ควรส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการครั้งแรกเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะมีสัญญาณอันตราย(อ่านเรื่องสัญญาณอันตรายในกระทู้ก่อนหน้านี้) หรือไม่  เพื่อยืนยันสาเหตุของโรคและลดความวิตกกังวลว่าเป็นโรคร้ายแรงของผู้ป่วย

Ref: http://www.gastrothai.net/files/12.Guideline%20dyspepsia%20and%20Helicobacter%20pylori%202010.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น