วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

1,553. ข้อควรทราบในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคที่เรีย

อาจจะสงสัยว่ากรณีเป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคที่เรียควรเลือกยาปฏิชีวนะใดก่อน ขนาดเท่าใด และต้องใช้เวลาในการรักษานานเท่าใด?
ยาต้านจุลชีพที่ควรเลือกใช้อันดับแรก (first-line antibiotics)
1. Amoxicillin
- ไม่เคยได้รับยาต้านจุลชีพมาก่อนภายใน 4-6 สัปดาห์ ให้ในขนาดวันละ 2 กรัม
โดยแบ่งให้วันละ 2 หรือ 3 เวลา
- เคยได้รับยาต้านจุลชีพมาก่อน 4-6 สัปดาห์ หรือในพื้นที่ที่มีความชุกของ drug resistant streptococcus pneumoniae (DRSP) สูงให้ amoxicillin ในขนาด 3 กรัมต่อวัน
2. ในกรณีที่แพ้ penicillin แต่ไม่แพ้ cephalosporin ให้ใช้ cefuroxime axetil,
cefprozil แต่ถ้า แพ้ cephalosporin ด้วยให้เลือก erythromycin หรือ
clarithromycin หรือ azithromycin หรือ doxycyline หรือ co-trimoxazole เป็น
อันดับแรก
ยังมียาต้านจุลชีพที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับสองและสาม (second and third line antibiotics)
ใช้ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อ first และ secound line drug ขอให้ติดตามอ่านตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

Ref: http://www.rcot.org/pdf/Clinical_Practice_Guideline_on_the_Management_of_Acute_Bacterial_Rhinosinusitis_in_Thai.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14/2/55 18:15

  แล้วพวก pharyngitis อะครับ แนะนำหน่อยครับ

  ตอบลบ
 2. ตามลิ้งค์นี้ที่เคยทำไว้ครับ
  post ที่1,356

  ลิ้งค์
  http://www.phimaimedicine.org/2011/09/diagnosis-and-treatment-streptococcal.html

  ตอบลบ