วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,964 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555 (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

โดย
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมปราบวัณโรคในพระบรมราชปถัมภ์
สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรคเนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทนำ
บทที่ 1 สาเหตุและการติดต่อ
บทที่ 2 วัณโรคปอด
บทที่ 3 วัณโรคนอกปอด
บทที่ 4 ยารักษาวัณโรคแนวที่ 1
บทที่ 5 การรักษษวัณโรคในกรณีพิเศษต่างๆ

ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.tbthailand.org/download/CPG_V2.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น