วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,972 ผลข้างเคียงของยาวัณโรคและการดูแลรักษา

แบ่งเป็น 2 ลักษณะตามความรุนแรงคือ
1. ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง
-คันแต่ไม่มีผื่น หรือผื่นคล้ายสิว: ยาทุกชนิด
-เบื่ออาหาร คลื่นใส้อาเจียน ปวดท้อง: Z, R, I
-ปวดข้อ: Z, E
-ชาปลายมือ ปลายเท้า: I
-ง่วงนอน: I
-อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่: Intermittent dosing ของ R
ไม่ต้องหยุดยา ให้การรักษาตามอาการ ติดตามผู้ป่วย อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ
2. ผลข้างเคียงที่รุนแรง
-ผื่นผิวหนังรุนแรง หรือมีไข้ร่วมด้วย : ยาทุกชนิด
-ตาตัวเหลือง, ตับอักเสบ: I, R, Z
-การมองเห็นผิดปกติ: E
-ช็อค ผื่น purprua ไตวายเฉียบพลัน: R
-ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย: S
-หูหนวก: S
-เวียนศรีษะ: S
-สับสน: ยาส่วนใหญ่อาจทำให้เกิดได้
ให้หยุดยา และพบแพทย์

Ref: แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556

1 ความคิดเห็น: