วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,946 ข้อควรทราบเรื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน NSTE-ACS

ควรทำ EKG ภายใน 10 นาที เมื่อผู้ป่วยมาถึง การเปลี่ยนแปลงได้แก่ ST depression, ST elevation ที่เกิดขึ้นชั่วคราว, หรือ  T-wave inversion ที่เกิดขึ้นใหม่ การพบมี ST elevation อยู่อย่างต่อเนื่องหรือการพบมี ST depression ของ anterior wall บ่งชี้ถึงการมี true posterior MI ควรให้การรักษาแบบ STEMI ตามแนวทาง EKG อาจจะดูค่อนข้างปกติหรือไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ในช่วงแรก ซึ่งควรตรวจซ้ำ เช่นทุก 15-30 นาที ในชั่วโมงแรก โดยเฉพาะถ้ามีอาการเกิดขึ้นซ้ำ การพบมี EKG ปกติไม่สามารถตัดภาวะ ACS ออกไปได้ ซึ่งพบได้ 1-6%
EKG ปกติอาจจะสัมพันธ์กับการอุดตันของ left circumflex หรือ right coronary artery occlusions ได้ โดยอาจไม่พบความผิดปกติทางกระแสไฟฟ้า (ซึ่งในกรณีของ posterior wall การตรวจ V7-V9 อาจจะช่วยในการวินิจฉัย) ส่วน right-sided จะตรวจ  V3R- V4R ซึ่งควรจะทำเป็นประจำในกรณี inferior wall STEMI เพื่อหาการมี RV infarction, ส่วนการที่มี LVH, bundle-branch blocks ร่วมกับมีความผิดปกติของ repolarization และการที่หัวใจทำงานจาก ventricle (ventricular pacing) จะปิดบังลักษณะของ EKG ของการขาดเลือดได้

Ref: 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น