วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,931 การแบ่งชนิดของโรคหืดกำเริบเฉียบพลัน

ในเวชปฏิบัติเราอาจไม่ค่อยได้แบ่งชนิดหรือลักษณะของการกำเริบเฉียบพลันในโรคหืด แต่พบว่ามีการศึกษาและแบ่งไว้
ซึ่งสามารถแบ่งโรคหืดกำเริบเฉียบพลันออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
ชนิดที่  1: slow progression
-อาการกำเริบค่อยเป็นค่อยไป
-อาการแย่ลงในเวลามากกว่า 6 ชม. แต่มักเป็นวันหรือสัปดาห์
-พบ 80-90% ของผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉิน
-ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
-มักกำเริบจากจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ
-อาการมักไม่รุนแรงเมื่อมา รพ.
-ตอบสนองต่อการรักษาช้ากว่า โอกาสนอน รพ. สูงกว่า
-กลไกเกิดจากการมีหลอดลมอักเสบ
-พบมี esosinophil ในเลือดสูง

ชนิดที่  2: sudden progression
-อาการกำเริบรวดเร็ว, อาการขาดอากาศหายใจ หรืออาจเรียกว่า brittle asthma หรือ hyperacute asthma
-อาการแย่ลงรวดเร็ว
-พบ 10-20% ของผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉิน
-ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
-มักกำเริบจากจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้, การออกกำลังกาย, สภาวะเครียดทางจิตใจ
-อาการมักรุนแรงเมื่อมา รพ.
-ตอบสนองต่อการรักษารวดเร็ว โอกาสนอน รพ. น้อยกว่า
-กลไกเกิดจากการมีหลอดลมตีบแคบ
-พบมี neutrotrophil ในเลือดสูง

Ref: http://www.bioline.org.br/pdf?cm05035

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น